Înlocuiesc „nu pot” cu „pot puțin”, „pot greu”!

1 / 1